Prognoser

Hvis man som barn og livet igennem modtager tilstrækkelig ventilation, korrekt behandling, jævnlig monitorering af eventuelle hjertepauser (og om nødvendigt pacemaker) samt nøje overvågning af specialoplært fagpersonale, vil man leve et liv, der fysisk, intellektuelt og kvalitetsmæssigt er på højde med alle andres.

Reklamer