Arvelighed

Arvelighed
Har man fået et barn med CCHS, er det med 95 procents sandsynlighed en spontant opstået mutation i en sæd- eller ægcelle. I ca. fem procent af tilfældene er det dog en af forældrene, der bærer syndromet i en såkaldt kønscellemosaik. Dette kan afgøres ved en gentest, hvilket kan være relevant, hvis man ønsker et barn mere. Har man selv CCHS og vil stifte familie, er der 50 procent risiko for at give mutationen videre til sit barn. Der er dog mulighed for at foretage cellescreening og anvende kunstig befrugtning.

Reklamer