Myndigheder i Danmark

Myndigheder:

Folketinget – http://www.ft.dk
Sundhedsministeriet – http://www.sum.dk/For-borgere.aspx
Danske Regioner – http://www.regioner.dk
Kommunernes Landsforening – http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/
Handicappede/

Reklamer