Klagemuligheder

Klagemuligheder:

Patientombuddet – http://www.patientombuddet.dk
De Sociale Nævn – http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=5814
Ankestyrelsen – http://www.ast.dk

Reklamer