Links

Organisationer:

European CHS Network – www.ichsnetwork.eu
CCHS Family Network – www.cchsnetwork.org
Sjældne Diagnoser – www.sjaeldnediagnoser.dk
Danske Patienter – www.danskepatienter.dk
Danske Handicaporganisationer – www.handicap.dk
Eurordis – www.eurordis.org

Viden og rådgivning:

CCHS Family Network – www.cchsnetwork.org/literature
European CHS Network – www.ichsnetwork.eu
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet –www.dukh.dk
Socialstyrelsen
Det Centrale Handicapråd
Borger.dk

Myndigheder:

Folketinget – http://www.ft.dk
Sundhedsministeriet – http://www.sum.dk/For-borgere.aspx
Danske Regioner – http://www.regioner.dk
Kommunernes Landsforening – http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/
Handicappede/

Lovgivning:

Forvaltningsloven – http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105127
Serviceloven – http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=136390
Sundhedsloven – http://www.retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455
Retssikkerhedsloven – http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136389
Forskelsbehandlingsloven – http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?
id=136389

Klagemuligheder:

Patientombuddet – http://www.patientombuddet.dk
De Sociale Nævn – http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=5814
Ankestyrelsen – http://www.ast.dk

Kontakt til andre:

Sjældenborger.dk – http://www.sjaeldenborger.dk
Rarelink – http://www.rarelink.dk
Facebook: ’CCHS’ og ’CCHS Danmark’ (kontakt administrator Sofie Bille Winding)

Reklamer